KONTAKTIRAJTE NAS: 01/ 4812 200; 091/ 4812 200

PRATITE NAS:

Top
4 Apr

Projekt CREATOR – eksperimentalni pristupi u poučavanju poduzetništva

Svijet koji danas poznajemo proizvod je raznih društvenih, tehničkih i ekonomskih promjena koje su se dogodile u prošlosti, a velik broj manjih i većih inovacija oblikovali su naše živote. Na neprestane promjene u svijetu utječu i razni megatrendovi: demografske promjene; promjene u rodnim ulogama; digitalna kultura; ekonomija temeljena na znanju; sustav poslovanja; promjene u poslovnom svijetu; novi oblici konzumerizma te mnogi drugi.

Poduzetništvo kao društveni fenomen već dugo je tema koja se intenzivno proučava. Značaj poduzetništva za suvremeno društvo više nije upitan: poduzetnici pokreću inovacije, najznačajniji su generator novih radnih mjesta, zadovoljavaju nove tržišne potrebe, pozitivno utječu na gospodarski rast i razvoj i slično. No njihova uloga nije samo ekonomska, pa se tako mali i srednji poduzetnici, između ostaloga, smatraju i ključnim čimbenicima dobrobiti lokalnih i regionalnih zajednica (Small Business Act for Europe, 2008.).

Važnost poduzetništva i poduzetničkog razmišljanja je unapređenje pojedinaca, organizacija, tvrtki i društva u cijelosti. Promjene u globalnim trendovima te činjenica da se poduzetništvo definira kao stečene kompetencije traže da se unaprijedi poduzetnički kapacitet svakog pojedinca. Dobre vijesti su to da se poduzetničke vještine, znanja i stavovi mogu naučiti i time dovesti do razvitka poduzetničkog načina razmišljanja što doprinosi pojedincima i društvu u cijelosti. Poduzetnički način razmišljanja može pomoći pojedincima da osmisle i razviju nove ideje, uoče prilike, preuzmu inicijativu i rizik, nose se s promjenama, donose ambiciozne odluke, iskoriste resurse, povećaju financijsku i ekonomsku pismenost te ono potiče suradnju s drugima i značajno doprinosi osobnom razvoju i povećanju radne sposobnosti zaposlenika. Treba naglasiti da je iznimno važno započeti s poučavanjem poduzetništva što ranije ( Handbook, 2018:4).

Poduzetništvo je djelovanje po prilikama i idejama te pretvaranje istih u dodanu vrijednost, bila ona financijska, kulturološka ili društvena.

Dakle, poduzetništvo je nedvojbeno značajan pokretač gospodarskog rasta i razvoja. No biti poduzetnik nije ni jednostavno ni lako, a još je zahtjevnije biti uspješan poduzetnik. Osmišljavanje ideje i njezina komercijalna eksploatacija zahtijevaju brojna znanja, ne samo tehničke prirode. Poznavanje okruženja u kojem poduzetnik djeluje, dobro poznavanje klijenata, suradnika, pravila vođenja poslovanja i slično zahtijevaju ozbiljnu edukaciju u tom području.

Da bi poduzetnik bio uspješan, mora posjedovati znanja iz različitih područja, ali i razvijati osobne vještine ( mr.sc. Nataša Trojak, Učilište Algebra).

Projekt CREATOReksperimentalni pristupi u poučavanju poduzetništva kroz istraživanje i primjenu. Dakle, radi se o poduzetništvu kao metodi što znači da svatko može postati poduzetnik, da je ono povezano sa razmišljanjem i ponašanjem te pri stjecanju poduzetničkih kompetencija pomažu različiti modeli.

Uloga učitelja u takvom načinu poučavanja je razvijanje poduzetničkog duha učenika, poticanje na isprobavanje ideja i stvaranje okoline za odvijanje prakse.

Poduzetništvo kao kompetencija primjenjivo je na sve sfere života i potiče osobni razvoj pojedinca, njihov aktivan doprinos društvenom razvoju te sposobnosti da stupe na tržište rada.

Mnogi učitelji ne podržavaju poučavanje poduzetništva u školama zbog stava da ono potiče materijalizam, dok poduzetnici kritiziraju sustav jer ne priprema učenike za tržište rada. Poduzetništvo danas ima različitih oblika i nisu vezani samo uz zaradu i novac: društveno poduzetništvo, ekološko poduzetništvo, poljoprivredno poduzetništvo, tehnološko poduzetništvo ( Handbook, 2018: 5). Zbog dinamičnosti današnjeg svijeta važno je i poduzetništvo uskladiti sa ovim promjenama tako da se lakše i brže prilagođava te daje rezultate.

Bitno je podići svijest da novac nije najvažniji kod pokretanja poslovanja – najvažnije je biti proaktivan, kreativan, usmjeren na cilj te imati dobar tim.

Vrijeme trajanja projekta je dvije godine te će učitelji kroz radionice i vježbe dobiti potrebna znanja i vještine koje će prenijeti na kolege te u učionicama na svoje učenike. Radionice se sastoje od dijela u kojem se definira poduzetništvo, poticanja kreativnosti i brainstorming kako bi se došlo do najboljih ideja. Nakon ideje u teoriji, bitno je da se istraži tržište i sazna koliko je ideja zapravo dobro razrađena i što o njoj misle krajnji korisnici. Nakon istraživanja tržišta ideja se može razraditi i poboljšati.

Učenicima se želi osigurati prostor da se kreativno i inovativno izraze te na taj način poboljša sustav poučavanja poduzetništva u Hrvatskoj.

Prva faza projekta bio je trening za profesore gdje su u 3 dana sudionici treninga razvijali svoje ideje te ih ispitali na tržištu putem anketa. Ispitivanjem javnog mnijenja dolazi se do zaključaka o kvaliteti ideje, potrebnim prilagodbama kako bi ideja bila još bolja i primjerenija krajnjim korisnicima te ono što je najvažnije, potrebama i problemima korisnika. Trening koji su prošli sudionici treninga u Ljubljani potrebno je prenijeti na profesore i kolege u školama koji poučavaju predmete poduzetništva, što je sljedeća faza projekta.

Cilj je stvoriti pozitivno okruženje gdje će učenici slobodno izražavati svoju kreativnost i ispitivati svoje ideje te tako poboljšavati svoje poduzetničke vještine, a u konačnici možda i realizirati neku od ideja.

BHV Education kao strateški partner sudjeluje u međunarodnom projektu CREATOR u sklopu Erasmus Plus programa. Projekt je osmišljen s ciljem poboljšanja u načinima podučavanja poduzetništva u srednjim školama, a uz BHV i dvije škole iz Hrvatske, sudionici projekta su i Njemačka, Slovenija i Italija. Projekt je također u svojoj prvoj fazi predstavljen na Danima mobilnosti i edukacije, odnosno 8. Međunarodnom sajmu obrazovanja u Hrvatskoj u organizaciji BHV Educationa. Tako su o projektu imali prilike čuti svi posjetitelji Sajma, ali i svi prisutni izlagači sa sveučilišta iz Ujedinjenog Kraljevstva, Danske i Švicarske, te gosti na Sajmu – hrvatske srednje škole.

Sorry, the comment form is closed at this time.