Irska ima jedan od najboljih obrazovnih sustava na svijetu, a sličan je onome u Velikoj Britaniji. Škole i sveučilišta su međunarodno povezana pa se studentima nakon studija pruža prilika da započnu karijeru na globalnom tržištu. Irska je sigurna i tolerantna država koja redovito zauzima mjesto među top 20 zemalja prema kvaliteti života, miru i društvenom razvoju. Osim toga, za razliku od većine drugih europskih zemalja, Irska se može pohvaliti mladim stanovništvom. Čak je 40% stanovništva mlađe od 25 godina.