KONTAKTIRAJTE NAS: 01/ 4812 200; 091/ 4812 200

PRATITE NAS:

Top
 

Usluge

Saznajte više o uslugama koje nudimo

Prva smo i najstarija organizacija u Hrvatskoj koja se bavi savjetovanjem i upućivanjem mladih na različite obrazovne programe u inozemstvu. Kontinuirano širimo, jačamo i educiramo naš predani tim djelatnika kako bismo svaki dan bili u korak s vremenom. Znanje je jedina stečevina koju nam ne mogu oduzeti i koja će nam koristiti cijeli život.

Nemamo svi jednake predispozicije niti jednake ambicije, ali želimo raditi posao koji volimo, imati udoban život, pružiti ljubav i sreću najbližima i povjerenje i podršku prijateljima. BHV Education cijeni vaše ciljeve i želimo vam pomoći da ih obrazovanjem i ostvarite. Vjerujemo da je obrazovanje moć, a putovanje najbolji način za otkrivanje sebe i svijeta!

Svakom klijentu se maksimalno posvećujemo i ulažemo veliki trud kako bismo zajedno uspješno došli do cilja, a to je uspješan upis na izabrani program i odlazak učenika i studenta na isti. S obzirom da svakome klijentu pristupamo individualno, ovisno o vašim željama i potrebama, pa i o budžetu kojim raspolažete, predstavljamo vam naše usluge koje će zadovoljiti svaku vašu potrebu.

PAKETI USLUGA

Usluge

PARTNERSKI FAKULTETI

  • Besplatna prijava na jednu partnersku instituciju bez pojedinačnih usluga: sami pripremate svu potrebnu dokumentaciju, BHV Education provjerava imate li sve potrebno te šalje vašu prijavu svom partnerskom fakultetu: 0,00 kn
  • Besplatna prijava na jednu partnersku instituciju uz neku od pojedinačnih usluga: ukoliko vam ne trebaju sve naše usluge, a želite prijaviti jedan naš partnerski fakultet, možete koristiti pojedinačne usluge poput prijevoda svjedodžbi ili pomoći kod pisanja motivacijskog pisma: 0,00 kn + pojedinačne usluge koje izaberete
  • Prijava na jednu partnersku instituciju sa svim pojedinačnim uslugama: prijava se odnosi na bilo koju zemlju i na prijavu na jedan studijski program: 3.000 kn + PDV
  • Prijava na tri partnerske institucije sa svim pojedinačnim uslugama: 5.000 kn + PDV
Usluge

NEPARTNERSKI FAKULTETI

  • Prijava na jednu nepartnersku instituciju sa svim pojedinačnim uslugama: prijava se odnosi na bilo koju zemlju i na prijavu na jedan studijski program: 5.000 kn + PDV
  • Prijava  dvije nepartnerske institucije  sa svim pojedinačnim uslugama u jednoj zemlji (uz prijavu dvije nepartnerske institucije, BHV Education vas besplatno u ovom paketu prijavljuje na partnersku instituciju): 8.000 kn + PDV
  • Prijava na medicinu u Nizozemskoj (University of Groningen i Maastricht University): 8.000 kn + PDV
  • Prijava na medicinu, stomatologiju, veterinu ili na bilo koji studij na Oxford-u, Cambridge-u, Ivy League fakultetima, u istoj državi: 15.000 kn + PDV
Preuzmi BHV Education ugovor

POJEDINAČNE USLUGE

Profesionalna orijentacija

Profesionalno usmjeravanje/orijentacija: dugi niz godina tražili smo alat koji će pomoći našim klijentima spoznati njihove najjače strane kao i pomoći pri odabiru budućeg zanimanja. Često se susrećemo sa upitima roditelja i samih učenika kako da odaberu pravi studijski program. Rješenje je profesionalno usmjeravanje po Harrison Assessment metodi. Usluga je dostupna pojedinačno, a klijenti koji uzimaju pakete prijave na više fakulteta, dobivaju izvještaj “Karijerne opcije” u sklopu paketa.

Cijena usluge: 1.150 kn

Saznaj više o profesionalnoj orijentaciji
Oxford Placement test

Polaganje “Oxford Placement testa”: većina naših partnerskih fakulteta iz Danske prihvaća ovaj test kao dokaz znanja engleskog jezika koji možete polagati kod nas u uredu. Polaganje prvog ispita je u cijeni paketa, a dostupno je kao i pojedinačna usluga. Ukoliko ne zadovoljite rezultatom uvjet fakulteta, možete test polagati neograničen broj puta uz nadoplatu.

Cijena usluge: 400 kn + PDV

Usluge

Priprema za osobni intervju: neki fakulteti i škole će u sklopu prijave na program imati kao uvjet osobni intervju. Iz dosadašnjeg iskustva, mnogi nisu spremni za takav intervju te ih ulovi trema. Ispravna priprema pozitivno će utjecati na samog učenika ili studenta koji će unaprijed znati kakva ga pitanja mogu očekivati, kako odgovoriti na trik pitanja te što je dobro reći u intervjuu, a što je preporuka izbjegavati. Dostupno kao pojedinačna usluga, ali i u paketu naših usluga.

Cijena za partnersku instituciju: 750 kn + PDV
Cijena za nepartnersku instituciju: 1.200 kn + PDV

Pomoć kod pisanja motivacijskog pisma

Pomoć oko pisanja jednog motivacijskog pisma: s obzirom da će vas većina obrazovnih programa koje želite upisati u inozemstvu tražiti “Personal Statement” ili motivacijsko pismo, odlučili smo ju nuditi i kao zasebno uslugu, a ne samo u paketu. Naša pomoć se sastoji od slanja detaljnih smjernica za kvalitetno pisanje pisma te njegova sadržaja. Učenik ili student radi prvu “radnu” verziju prema navedenim uputama nakon čega ju šalje nama na stilski, gramatički i pravopisni ispravak. U većini slučajeva, šaljemo ispravljenu verziju s komentarima i objašnjenjima što je potrebno nadopuniti ili dodatno pojasniti. Nakon što nam pošaljete vašu drugu radnu verziju, ponovo ju ispravljamo te ju dovodimo do završne verzije koja je spremna za slanje.

Cijena za partnersku instituciju: 750 kn + PDV
Cijena za nepartnersku instituciju: 1.800 kn + PDV

Saznaj više o pomoći kod pisanja motivacijskog pisma
Usluge

Pomoć oko pisanja jednog pisma preporuke: kako u Hrvatskoj nije potrebno imati preporuku za upis u srednju školu ili na studij, veliki broj profesora se često pronađe u nedoumici kako kvalitetno napisati pismo preporuke učeniku i što to pismo treba sadržavati. Naša pomoć sastoji se u slanju detaljnih uputa, a ukoliko profesor nije siguran u svoje znanje englekog jezika, preporuku može napisati na hrvatskom jeziku koju ćemo potom mi prevesti. Usluga je dio paketa, ali je dostupna kao i zasebna usluga.

Cijena za partnersku instituciju: 750 kn + PDV
Cijena za nepartnersku instituciju: 950 kn + PDV

Usluge

Pomoć oko pronalaska smještaja: uz pripreme za upis na studij u inozemstvo, kada učenik ili student dobije ponudu odnosno mjesto na fakultetu, treba početi tražiti smještaj. Smještaj je na različite načine uređen u zemljama, a razlike postoje i unutar fakulteta. Neki tako imaju svoje vlastite smještajne kapacitete te garantiraju smještaj svojim budućim polaznicima, dok je u nekim slučajevima cjelokupna ponuda studentskog smještaja u nadležnosti općine ili grada. Kako iz Hrvatske ne idu tisuće studenata na studij u inozemstvo, BHV Education nema partnerstvo s agencijama u svim državama svijeta, ali naša se pomoć sastoji u pružanju informacija gdje, kako, kada i na koji način tražiti smještaj te koje su dostupne opcije kao i pomoć pri ispunjavanju same prijave ukoliko vam nešto nije jasno u procesu. Naposljetku, konačna odgovornost pronalaska smještaja je na učeniku i studentu uz našu asistenciju.

Cijena za partnersku instituciju: 750 kn + PDV
Cijena za nepartnersku instituciju: 1.750 kn + PDV

Usluge

Verifikacija broja sati za danske fakultete: jedan od uvjeta danskih fakulteta jest da broj odslušanih sati u srednjoj školi odgovara njihovom uvjetu. Razlika jest što Dancima nastavni sat traje punih sat vremena, a kod nas u Hrvatskoj traje 45 minuta te se fond sati treba preračunati. Naše dugogodišnje iskustvo upisa hrvatskih učenika na danske fakultete i ispunjavanje verifikacijskih obrazaca olakšat će vam ovaj matematički zadatak. Usluga ulazi u prijavu na danske fakultete, a možete ju koristiti i pojedinačno.

Cijena usluge: 200 kn + PDV

Prijevod svjedodžbi

Prijevod svjedodžbi za partnerske institucije: kada su u pitanju studiji i srednje škole s kojima njegujemo dugogodišnji partnerski odnos radimo tzv. uredski prijevod dokumenata odnosno prijevod dokumenta ovjeren od strane naših savjetnica. Navedeni prijevod u većini slučajeva prihvaćaju sve naše partnerske institucije, a ukoliko to nije slučaj dodatno ćemo vas upozoriti (npr. nizozemski fakulteti zahtijevaju prijevod sudskog tumača neovisno o tome što imamo partnerske odnose s njima). Ova usluga je uključena u sve pakete usluga, a odnosi se na prijevod svjedodžbi ili prijepisa ocjena i diplome u slučaju upisa na diplomski studij kao i na prijevod jednog pisma preporuke.

Cijena usluge: 150 kn + PDV

Ovjeren prijevod svjedodžbi ii

Prijevod ovjeren od strane sudskog tumača: dok s većinom partnerskih institucija imamo dogovor o tzv. uredskom prijevodu, postoje fakulteti koji zahtijevaju prijevod ovjeren od strane sudskog tumača. Kako ne biste trebali tražiti ovu uslugu na drugom mjestu, naša direktorica, profesorica engleskog jezika, Gordana Kolenko je također i ovlašteni sudski tumač za engleski jezik. Ovu uslugu kao što smo naveli zahtijevaju nepartnerski fakulteti, kao i većina nizozemskih fakulteta te ista nije uključena u paket naših usluga, već se naplaćuje dodatno po kartici teksta.

Cijena usluge: 260 kn + PDV