KONTAKTIRAJTE NAS: 01/ 4812 200; 091/ 4812 200

PRATITE NAS:

Top

Usluge

Saznajte više o uslugama savjetovanja koje nudimo
Uloga agencije kod prijave na studij u inozemstvu

Prva smo i najstarija organizacija u Hrvatskoj koja se bavi savjetovanjem i upućivanjem mladih na različite obrazovne programe u inozemstvu. Kontinuirano širimo, jačamo i educiramo naš predani tim djelatnika kako bismo svaki dan bili u korak s vremenom. Znanje je jedina stečevina koju nam ne mogu oduzeti i koja će nam koristiti cijeli život.

PAKETI USLUGA

Usluge

PARTNERSKI FAKULTETI

  • Primarni partnerski paket usluga: 500 EUR
  • Kombinirani partnerski paket usluga – 1 program/studijski smjer: 150 EUR
  • Kombinirani partnerski paket usluga – 2 programa/studijska smjera: 300 EUR
  • UCAS paket usluga: 850 EUR
  • Besplatna prijava na jednu partnersku instituciju: šaljemo vam popis dokumenata koje nam trebate priložiti kako bi prijava bila valjana (moguće je nadoplatiti pojedinačne usluge

*Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 25%.

NEPARTNERSKI FAKULTETI

  • Primarni nepartnerski paket usluga: 750 EUR
  • Kombinirani nepartnerski paket usluga – 1 program/studijski smjer: 400 EUR
  • Kombinirani nepartnerski paket usluga – 2 programa/studijska smjera : 800 EUR
  • Rusell Group paket usluga (ne uključuje Oxbridge): 1.950 EUR
  • Premium paket usluga (3 izbora Top 20 u svijetu): 3.000 EUR

*Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 25%.

POJEDINAČNE USLUGE

Usluge
Profesionalno usmjeravanje/orijentacija

Dugi niz godina tražili smo alat koji će pomoći našim klijentima spoznati njihove najjače strane kao i pomoći pri odabiru budućeg zanimanja. Često se susrećemo sa upitima roditelja i samih učenika kako da odaberu pravi studijski program. Rješenje je profesionalno usmjeravanje po Harrison Assessment metodi. Usluga je dostupna pojedinačno, a klijenti koji uzimaju pakete prijave na više fakulteta, dobivaju izvještaj “Karijerne opcije” u sklopu paketa.

Cijena usluge: 160 EUR

-> Saznaj više o profesionalnoj orijentaciji
Oxford Placement test
Priprema za osobni intervju

Neki fakulteti i škole će u sklopu prijave na program imati kao uvjet osobni intervju. Iz dosadašnjeg iskustva, mnogi nisu spremni za takav intervju te ih ulovi trema. Ispravna priprema pozitivno će utjecati na samog učenika ili studenta koji će unaprijed znati kakva ga pitanja mogu očekivati, kako odgovoriti na trik pitanja te što je dobro reći u intervjuu, a što je preporuka izbjegavati. Dostupno kao pojedinačna usluga, ali i u paketu naših usluga.

Cijena usluge: 250 EUR

Pomoć kod pisanja motivacijskog pisma
Pomoć oko pisanja jednog motivacijskog pisma

S obzirom da će vas većina obrazovnih programa koje želite upisati u inozemstvu tražiti “Personal Statement” ili motivacijsko pismo, odlučili smo ju nuditi i kao zasebnu uslugu, a ne samo u paketu. Naša pomoć se sastoji od slanja detaljnih smjernica za kvalitetno pisanje pisma te njegova sadržaja. Učenik ili student radi prvu “radnu” verziju prema navedenim uputama nakon čega ju šalje nama na stilski, gramatički i pravopisni ispravak. U većini slučajeva, šaljemo ispravljenu verziju s komentarima i objašnjenjima što je potrebno nadopuniti ili dodatno pojasniti. Nakon što nam pošaljete vašu drugu radnu verziju, ponovo ju ispravljamo te ju dovodimo do završne verzije koja je spremna za slanje.

Cijena usluge: 200 EUR

-> Saznaj više o pomoći kod pisanja motivacijskog pisma
Usluge
Pomoć oko pisanja jednog pisma preporuke

Kako u Hrvatskoj nije potrebno imati preporuku za upis u srednju školu ili na studij, veliki broj profesora se često pronađe u nedoumici kako kvalitetno napisati pismo preporuke učeniku i što to pismo treba sadržavati. Naša pomoć sastoji se u slanju detaljnih uputa, a ukoliko profesor nije siguran u svoje znanje engleskog jezika, preporuku može napisati na hrvatskom jeziku koju ćemo potom mi prevesti. Usluga je dio paketa, ali je dostupna kao i zasebna usluga.

Cijena usluge: 100 EUR

Prijevod svjedodžbi
Prijevod ovjeren od strane sudskog tumača

Većina fakulteta zahtijeva prijevod ovjeren od strane sudskog tumača. Kako ne biste trebali tražiti ovu uslugu na drugom mjestu, naša direktorica, profesorica engleskog jezika, Gordana Kolenko je također i ovlašteni sudski tumač za engleski jezik. Ovu uslugu kao što smo naveli zahtijevaju neki partnerski i većina nepartnerskih fakulteta, kao i većina nizozemskih fakulteta te ista nije uključena u paket naših usluga, već se naplaćuje dodatno po kartici teksta.

Cijena usluge: 25 EUR

Profesionalna orijentacija
Istraživanje 3 programa

Uz pripreme za upis na studij u inozemstvo, nudimo i uslugu istraživanja 3 institucije i smjera. To uključuje istraživanje izbora studija/programa prema željenom smjeru, destinaciji, budžetu i informacije o uvjetima prijave.

Cijena usluge: 200 EUR

Ovjeren prijevod svjedodžbi ii
Pomoć pri izradi CV-a

U današnje vrijeme pisanje CV-a (životopisa) postalo je jedna od ključnih vještina za predstavljanje potencijalnom fakultetu, a kasnije i poslodavcu. Odlučili smo to ponuditi kao pojedinačnu uslugu kako bi učenici i studenti došli do “savršenog” CV-a.

Cijena usluge: 150 EUR

Usluge
Verifikacija broja sati za danske fakultete

Jedan od uvjeta danskih fakulteta jest da broj odslušanih sati u srednjoj školi odgovara njihovom uvjetu. Razlika jest što Dancima nastavni sat traje punih sat vremena, a kod nas u Hrvatskoj traje 45 minuta te se fond sati treba preračunati. Naše dugogodišnje iskustvo upisa hrvatskih učenika na danske fakultete i ispunjavanje verifikacijskih obrazaca olakšat će vam ovaj matematički zadatak. Usluga ulazi u prijavu na danske fakultete, a možete ju koristiti i pojedinačno.

Cijena usluge: 50 EUR

Usluge
Polaganje “Oxford Placement testa”

Većina naših partnerskih fakulteta iz Danske prihvaća ovaj test kao dokaz znanja engleskog jezika koji možete polagati kod nas u uredu. Polaganje prvog ispita je u cijeni paketa, a dostupno je kao i pojedinačna usluga. Ukoliko ne zadovoljite rezultatom uvjet fakulteta, možete test polagati neograničen broj puta uz nadoplatu.

Cijena usluge: 70 EUR

*Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 25%.