University College Absalon smješten je u Danskoj. Studentima nudi niz preddiplomskih i diplomskih programa. Područja koja se ističu su Education, Healthcare, Social work, Business, Technology. Studijski smjerovi održavaju se na danskom i engleskom jeziku. Ono što izdvaja Absalon University College je predanost i pristup prema učenju koji se najbolje definira kao praktičan te moderan i prilagođen potrebama današnjeg dinamičnog tržišta rada.