Burgundy School of Busines smještena je u Dijonu, Francuska. Specijalizirani su za poslovne studije te nude preddiplomske, diplomske i doktorske studije ali i razne edukacije za zaposlene. Neki od smjerova koji se ističu su International Business, Marketing, Finance i Supply Chain Management. Burgundy School of Business je poznata po snažnom naglasku na inovacijama i poduzetništvu te potiče dinamično okruženje za učenje.