Business and Hotel Management School je privatna institucija koji nudi programe iz područja poslovanja i hotelskog menadžmenta. Programi koji se nude su na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Smjerovi uključuju Hospitality Management, Business Administration i International Hotel and Tourism Management. Studentski život obuhvaća interaktivna predavanja, projekte i stručne prakse te međunarodne konferencije i poslovne simulacije.