EAE Business School je vodeća privatna institucija s više kampusa u Španjolskoj. Nude preddiplomske i diplomske studije, a od studijskih smjerova najviše se ističu Digital Marketing, Business Analytics i Supply Chain Management. Bliska suradnja s globalnim korporacijama pruža studentima priliku za stjecanje važnog iskustva. Kroz radionice i seminare, studenti razvijaju praktične vještine, pripremajući se za uspješne karijere u budućnosti.