Florence Institute of Design International privatna je obrazovna institucija smještena u Firenci. Nudi diplomske programe kao što su Interior Design, Graphic Design i Furniture Design. Uz naglasak na praktično učenje, mogu se pohvaliti i raznim projektima kroz koje studenti imaju priliku raditi u dinamičnom okruženju gdje se potiče kreativnost i inovativnost. Dodatna prednost je i ponuda aktivnosti izvan rasporeda samog fakulteta koja unaprijeđuje studentski život u Firenci.