GBSB Global Business School je privatna poslovna škola koja nudi preddiplomske i diplomske programe. Smjerovi koji se najviše ističu su International Relations i Digital Business. Osim odlične lokacije u Barceloni, GSBS je poznata i po inovativnom pristupu poslovnom obrazovanju. Integrirajući tehnologiju i poduzetništvo pružaju studentima vještine potrebne za uspjeh u dinamičnom svijetu poslovanja. Kroz raznolike studentske klubove i aktivnosti, škola promiče suradnju i kreativnost dodatno doprinoseći studentskom iskustvu.