Haarlem University of Applied Sciences je privatna obrazovna institucija koja se nalazi u Nizozemskoj. Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe. Najviše se ističu smjerovi poput Business Administration, Computer Science, Nursing, Education and Pedagogy, Graphic Design, Psychology i Tourism and Hospitality Management. Aktivno surađuju s tvrtkama i organizacijama kako bi riješili stvarne izazove i probleme te studentima dali uvid u poslovni svijet koji ih čeka nakon završetka fakulteta.