Studijski program na engleskom jeziku za koji možeš dobiti stipendiju koja pokriva i do 100% iznosa školarine

Japan je zadnjih godina postao sve poželjnija destinacija za međunarodne studente. Vlast ove zemlje potaknula je širenje ponude studijskih programa na engleskom jeziku, brojnost stipendija i niže školarine što je motiviralo brojne mlade iz cijelog svijeta da izaberu studij u Japanu.

International College of Liberal Arts (iCLA) privatno je sveučilište smješteno u gradu Kofu, Japan. iCLA nudi preddiplomske, diplomske i doktorske studije. Brojne kulturne aktivnosti, studentski klubovi i multikulturalno okruženje pružaju studentima priliku za osobni rast i umrežavanje.