IED Barcelona je privatna umjetnička i dizajnerska škola koja nudi preddiplomske i diplomske programe. Studijski smjerovi koji se ističu su Fashion Design i Graphic Design. Smješten u centru Barcelone, IED privlači kreativne i ambiciozne studente iz cijelog svijeta. Prednost njihove lokacije je pristup kulturnim i društvenim sadržajima grada, kao i povezivanje s partnerima iz industrije. Kroz svoj inovativni pristup obrazovanju i modernu infrastrukturu, škola potiče individualni razvoj svakog studenta.