Sveučilište John Cabot privatno je američko sveučilište smješteno u Rimu. Nudi preddiplomske i diplomske studije. Neki od smjerova koji se ističu su Business Administration, International Affairs, Political Science, Art History, English Literature, Psychology i Classical Studies. Ponose se svojom raznolikom zajednicom koja uključuje studente iz preko 70 zemalja. S fokusom na liberalno obrazovanje, cilj je pružiti studentima globalnu perspektivu i prilike za osobni i intelektualni razvoj.