Murdoch College je privatna visokoškolska institucija smještena u Perthu, Zapadna Australija. Nudi preddiplomske i diplomske programe. Neki od smjerova koji se najviše ističu su Accounting, Biomedical Science i Environmental Management. Studentski život obuhvaća širok spektar aktivnosti, od akademskih klubova i sportskih timova do prilika za istraživanje i sudjelovanje u istraživačkim projektima.