mdh University of Applied Sciences je državno sveučilište smješteno u Berlinu. Nude preddiplomske i diplomske programe, raznih smjerova poput Electrical Engineering, International Business Management i Social Work. Cilj mdh je osigurati visokokvalitetno obrazovanje koje uključuje teoriju i praktično iskustvo. Studentski život uključuje rad na istraživačkim projektima, prilike za stručnu praksu te odlaske na razna događanja.