POLI.design je privatni neprofitni konzorcij koji je osnovan od strane Politecnico di Milano. Specijaliziran je za obrazovanje, obuku i istraživanje u svijetu dizajna. Nude diplomske programe u različitim disciplinama dizajna kao što su Fashion, Product Design i Communication Design. Mogu se pohvaliti uspješnom suradnjom sa tvrtkama i institucijama u svijetu dizajna.