Rome Business School privatna je poslovna škola smještena u Rimu. Nude diplomske i doktorske programe iz Business Administration, Marketing i Finance. Studenti koji dolaze iz različitih krajeva svijeta dodatno pridonose multikulturalnom okruženju. Akademski program baziran je na suradnji između studenata, raspravama, analizama studija slučaja te gostujućim predavanjima stručnjaka kao i prilikama za praksu.