Rome University of Fine Arts (RUFA), privatna je ustanova posvećena njegovanju umjetničkih talenata. S ponudom preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija glavni fokus programa stavljen je na smjerove poput Painting, Sculpture, Photography i Digital Arts. RUFA studentima pruža jedinstveno iskustvo, mentorstvo te pristup brojnim umjetničkim galerijama, muzejima i kulturnim događanjima u Rimu.