Swiss Hotel Management School je privatna institucija koji nudi programe iz područja hotelskog menadžmenta. Nudi preddiplomske i diplomske programe, a smjerovi koji se najviše ističu su International Hospitality and Events Management, International Hospitality Management i International Hotel and Tourism Management. Cilj fakulteta je pripremiti studente za karijeru u hotelijerskoj industriji kroz interaktivne programe koji kombiniraju teoriju i praksu. Studentski život nudi bogatstvo međunarodnih iskustava kroz različite aktivnosti i prilike za umrežavanje.