Uni Camillus International Medical University privatno je medicinsko sveučilište smješteno u Rimu. Nudi programe posvećene zdravstvu i medicinskim znanostima. Usmjereni su na integraciju tradicionalnog medicinskog znanja sa suvremenom medicinskom praksom. Od pojedinaca se očekuje da su predani i motivirani u ostvarivanju karijere u zdravstvenom sektoru. Studenti dolaze iz različitih kulturnih sredina te dodatno pridonose multikulturalnom okruženju kampusa.