United International Business School privatna institucija s globalnom prisutnošću, specijalizirana je za obrazovanje u području businessa. Nude preddiplomske i diplomske studijske programe. Od smjerova najviše se ističu International Business Management, Marketing, Finance, Digital Marketing i Human Resources Management. UIBS naglašava važnost praktičnog učenja, pružajući studentima prilike za međunarodno iskustvo i umrežavanje putem različitih događanja i aktivnosti.