IUAV Sveučilište u Veneciji javno je sveučilište specijalizirano za arhitekturu, dizajn i vizualne umjetnosti. Nudi preddiplomske, diplomske i doktorske, a najpoznatiji studijski smjerovi su Architecture, Urban Planning, Design i Visual Arts. Snažan naglasak je na eksperimentalnim i inovativnim pristupima dizajnu i urbanim studijama.