University of West London je državno sveučilište koje nudi preddiplomske i diplomske programe. Poseban naglask pružen je inovativnom pristupu nastavi i tehnološki opremljenim predavaonama.

Smjerovi koji se najviše ističu su Music Production, Hospitality Management i Graphic Design. Studentski život na ovom sveučilištu je raznolik zahvaljujući raznim studentskim klubovima i sportskim timovima, a blizina Londona omogućava pristup mnogim kulturnim i zabavnim sadržajima.