University Targu Mures Medical Campus Hamburg je privatni medicinski fakultet s kampusom u Hamburgu. Fakultet nudi diplomski program s fokusom na spajanje teorije i prakse. Cilj je pružiti visokokvalitetno medicinsko obrazovanje s naglaskom na međunarodnu suradnju i interdisciplinarni pristup. Studentski život obuhvaća razne studentske udruge, praksu na raznim odjelima i mogućnosti za istraživački rad u suradnji s medicinskim institucijama.