Wittenborg University of Applied Sciences je privatno sveučilište u Nizozemskoj. Nudi preddiplomske i diplomske programe. Najpoznatiji studijski smjerovi su Business Administration, Hospitality Management, International Relations, Information Technology i Event Management. Pružaju individualni pristup učenju i podršku studentima tijekom njihovog studija. Ovo sveučilište privlači studente iz svih krajeva svijeta, čime se stvara raznolika i inkluzivna atmosfera.