Kako pripremiti učenike za upis na najbolja svjetska sveučilišta?

Želja za nastavkom školovanja u inozemstvu sa sobom donosi brojna pitanja. Što studirati? Koju destinaciju odabrati? Kako se prijaviti? Koliki su troškovi života u odabranoj zemlji/gradu? U mnoštvu informacija koje su nam danas dostupne, vještina je izvući one najrelevantnije za pitanja koja si postavljamo. Upravo je posljednje vještina cjelokupnog tima BHV Education savjetnica. Kvalitetna priprema za prijavu na najbolja svjetska sveučilišta višemjesečni je proces koji zahtijeva suradnju učenika, BHV Education obrazovnih savjetnica, ali i školskih profesora. Kako bi učenikov profil odgovarao uvjetima odabranog stranog sveučilišta, potrebno je na vrijeme razmišljati o sadržaju vlastitog CV-a i kako ga upotpuniti novim vještinama i referencama.

Kako se pripremiti i najbolje predstaviti?

Uloga BHV Education obrazovnih savjetnica jest voditi naše polaznike kroz cjelokupni proces prijave i prikupljanja dokumentacije, te pripreme za odlazak na studij. Personaliziranim pristupom sa svakim polaznikom utvrđujemo preferencije, mogućnosti i potrebne korake za uspješnu prijavu na studij u inozemstvu. Važna je suradnja sa školskim profesorima zato što oni imaju priliku kontinuirano pratiti učenikov napredak, stečena znanja i vještine, te motiviranost za nastavak obrazovanja u inozemstvu na odabranom programu.

O koracima koje s budućim polaznicima odrađuju BHV savjetnice smo ranije pisali, a sada smo odlučili porazgovarati s profesoricom hrvatskog jezika Krunoslavom Tadin Andromak iz III. gimnazije Split, ujedno i majkom našeg ovogodišnjeg polaznika koji je započeo svoj studij u Nizozemskoj. Profesorica Tadin pojasnila nam je što smatra ključnim za izgradnju uspješnog profila budućeg studenta u inozemstvu.

Iz perspektive profesorice, što biste istaknuli važnim za upis na najbolja svjetska sveučilišta?

Smatram da je za upis na inozemno sveučilište presudno znanje engleskog jezika i razumijevanje djela popularno-znanstvene literature iz područja učenikova interesa kako bi se uspješnije pristupilo rješavanju prijemnog ispita (ako sveučilište propisuje polaganje prijemnog ispita). Odlične ocjene, kako se meni čini, nisu od presudne važnosti, no one su svakako pokazatelj učenikove motiviranosti za intelektualnim i akademskim napretkom. Motivacijsko pismo važan je dio u procesu aplikacije i vještine pisanja istoga, neophodne su. Svakako je potrebno razvijati vještinu argumentiranog pisanja, ali i ovladati načinom pisanja istoga. Naši učenici u procesu obrazovanja rijetko se susreću s pisanjem motivacijskog pisma pa bi im valjalo objasniti svrhu, koncept, stil kojim se piše, kao i sastavne dijelove pisma. U paket usluga savjetovanja i vođenja prijave na studij u inozemstvu uključena je i pomoć kod pisanja motivacijskog pisma. S vama prolazimo kriterije pisanja motivacijskog pisma, dajemo jasne i detaljne upute, a potom i sugestije na sadržaj. Zajednički uređujemo finalnu verziju vašeg motivacijskog pisma.

Što smatrate, koje vještine učenici trebaju dodatno razvijati kako bi uspješno aplicirali na strana sveučilišta i programe na engleskom jeziku?

Razvoj kritičkog mišljenja, timski rad, inovativnost, istraživački rad, primjena naučenog od presudne su važnosti za ovladavanjem akademskim vještinama i preduvjet uspješnog studiranja u inozemstvu. Spomenute vještine valja razvijati tijekom procesa obrazovanja.

Koje izvannastavne aktivnosti biste preporučili budućim polaznicima na strana sveučilišta i kako će im to pomoći?

Izvannastavne aktivnosti važan su dio učenikova razvoja. One su pokazatelj učenikova karaktera, interesa i individualnih osobina što je u procesu aplikacije na inozemna sveučilišta dio kriterija procjene kandidata za upis na sveučilište. Sportske aktivnosti omogućavaju razvoj timskog rada, jačaju karakter osobe, uče disciplini. Volonterski rad razvija empatiju pojedinca i stvara društveno angažiranu osobu. Sudjelovanjem na raznim radionicama učenici proširuju svoje znanje, uče primjenu istoga, razvijaju intelektualnu znatiželju.

Smatrate li važnim ranije poticanje učenika na aktivnosti u inozemstvu (ako su u mogućnosti za to)?

Sudjelovanje u Erasmus projektima prilika je koja učeniku daje uvid u način obrazovanja u inozemstvu te omogućava upoznavanje različitih kultura i to Erasmus projekte čini neprocjenjivima. Ljetne škole stranih jezika i tečajevi stranog jezika u inozemstvu pomažu u savladavanju komunikacijskih vještina i pripremaju učenika na život u inozemstvu kao i srednjoškolske razmjene. Iz razgovora s profesoricom Tadin, možemo zaključiti kako je za buduće polaznike na strana sveučilišta važno unaprjeđivati znanje engleskog jezika, razvijati kritičko mišljenje, te pismeno i usmeno komuniciranje.

Prilikom prijave, same ocjene, iako su važne, nisu jedini kriterij. Profil budućeg studenta na međunarodnom sveučilištu izgrađuje se izvannastavnim aktivnostima, razvijanjem vlastitih specifičnih interesa kroz radionice, projekte i programe u lokalnoj zajednici i inozemstvu. Međusobna suradnja i komunikacija učenika, BHV Education tima i školskih profesora doprinijet će uspješnoj izgradnji profila budućeg studenta i samoj pripremi za upis na željeni studij u inozemstvu.

Kako ti BHV Education može pomoći?

Vodimo te kroz sve korake prijave;

Podrška smo tijekom prijavnog procesa;

Pratimo zadane vremenske okvire i rokove;

Obrađujemo potrebnu dokumentaciju;

Izrađujemo online prijave;

Studentima pomažemo pri pronalasku smještaja;

Održavamo orijentaciju prije odlaska na studij ili srednju školu.