Naša misija je usmjeravanje mladih prema obrazovnim institucijama i karijerama u kojima će se njihovi potencijali prepoznati, razviti i ostvariti.