Anamarija Farkaš

Za pomoć agenciji smo se obratili zbog upisa na fakultet u inozemstvu i da budemo sigurni da su svi koraci pri upisu napravljeni bez greške. Osim toga, puno nam je pomogao i test vezan uz profesionalnu orijentaciju koji nam je ponudila agencija. Sve savjetnice su vrlo profesionalne, pristupačne i beskrajno strpljive, a pogotovo naša draga mentorica Marija Juranović. Vrlo je važno napomenuti da smo i nakon upisa, kroz godine školovanja ostali u kontaktu i dobivali smo pomoć kad je trebalo.