Borut Razbornik

Najbolja moguća priprema. Sve vezano za inozemstvo i savjetovanje pri samom studentskom životu pokriva i pomaže BHV ured.