Ina Klarić

Tilburg University ima sustav mentorstva sa bivšim studentima koji vrlo dobro priprema studente za sve što fakultet zahtjeva, ali i kasnije za početak karijere, kao što je kreiranje CV-a, linkedina ili slično. Osim akademskog upoznavanja, Tilburg University ima uvodni tjedan koji zovu TOP week na kojem vas stariji studenti upoznaju s gradom, studentskim životom, studentskim udrugama i slično.