Karla Belas

Odlučila sam se za pomoć BHV-a pri upisu fakulteta u inozemstvu kako bi bezbrižno mogla odraditi upis što su mi i omogućili. Cijeli proces je prošao bez stresa zahvaljujući stručnosti i komunikativnosti savjetnica. Uvijek su bile na raspolaganju i odgovarale na sva pitanja koja sam imala. Pomogle su mi u svakom koraku ovog procesa, od odabira najboljeg fakulteta za mene do prijave za vizu. Jako sam zahvala na ovakvom predivnom iskustvu i suradnji.