Pamela Sever

Majka sam studenta na Architectural Technology and Construction Management / University College Of Northern Denmark (UCN). Sven je otišao na UCN ove školske godine uz pomoć BHV-a. Put upisa i prikupljanja dokumentacije je bio dosta stresan i uz pomoć agencije, a nisam sigurna da to bi sami uopće uspjeli. Pisanje motivacijskog pisma za upis na inozemne fakultete zahtijeva neka pravila koja su nama dosta nepoznata i tu nam je agencija uvelike pomogla. Od BHV-a smo dobivali točne upute koju dokumentaciju moramo prikupiti i kako točno mora izgledati motivacijsko pismo koje su Svenu vraćali četiri puta dok nije zadovoljio formu. To nam je bio znak da ga sam ne bi dobro napisao. BHV je tada preuzeo kompletnu prijavu i slanje dokumenata na sebe i mi smo samo čekali rezultate s fakulteta. Cijelo vrijeme i Sven i ja smo imali brojeve mobitela od dvije djelatnice agencije i mogli smo ih nazvati u svakom trenutku kad bi se pojavio neki problem koji nismo znali samo riješiti. Uvijek su se javile i strpljivo nam davale upute kako i što treba napraviti. Stoga ovim putem zahvaljujem kao majka agenciji, a posebno Mariji i Silviji na nesebičnoj suradnji. Sven uživa na UCN-u, stekao je mnogo novih prijatelja iz cijelog svijeta, uči danski jezik, bavi se i dalje Breakdance plesom i uz sve to izlazi i zabavlja se.