Paula Ivanda, Virginia

U Americi mi je zasad super, čak i bolje od mojih očekivanja! Vrlo sam zadovoljna sa svojim placementom i sa školom koju sam dobila!