Ivana Tihi Trbušić, dipl. ekonomist

Viša stručna savjetnica
Članica tima od 2008.
ivana.tihi@bhvedu.com