Marija Pinturić Kljun, mag. educ. philol. croat.

Asistentica u marketingu i odnosima s javnošću
Članica tima od 2022.
marija.pinturic.kljun@bhvedu.com