Silvija Roškarić, mag. politologije

Viša stručna savjetnica
Članica tima od 2018.
silvija.roskaric@bhvedu.com