Priprema za osobni intervju

Neki fakulteti i škole će u sklopu prijave na program imati kao uvjet osobni intervju. Iz dosadašnjeg iskustva, mnogi nisu spremni za takav intervju te ih ulovi trema. Ispravna priprema pozitivno će utjecati na samog učenika ili studenta koji će unaprijed znati kakva ga pitanja mogu očekivati, kako odgovoriti na trik pitanja te što je dobro reći u intervjuu, a što je preporuka izbjegavati. Dostupno kao pojedinačna usluga, ali i u paketu naših usluga.