Profesionalno usmjeravanje / orijentacija

Dugi niz godina tražili smo alat koji će pomoći našim klijentima spoznati njihove najjače strane kao i pomoći pri odabiru budućeg zanimanja. Često se susrećemo sa upitima roditelja i samih učenika kako da odaberu pravi studijski program. Rješenje je profesionalno usmjeravanje po Harrison Assessment metodi. Usluga je dostupna pojedinačno, a klijenti koji uzimaju pakete prijave na više fakulteta, dobivaju izvještaj “Karijerne opcije” u sklopu paketa.