Breda University of Applied Sciences je javno sveučilište s više kampusa u Nizozemskoj. Nude programe na engleskom jeziku na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Studijski programi koji se najviše ističu su Leisure Management, Tourism, Hospitality, Logistics, Media, Gaming i Digital Entertainment.

Studenti ovog sveučilišta su kreativni i inovativni. Aktivno sudjeluju u umjetničkim projektima, sportskim aktivnostima i volontiranju, što obogaćuje njihov studentski život.