International School of Management (ISM) jedna je od vodećih privatnih poslovnih škola u Njemačkoj. Državno priznato i neprofitno privatno sveučilište pretvara studente u buduće lidere. Studijski smjerovi izvode se na engleskom jeziku, a moderan kurikulum prilagođen je za potrebe globalnog tržišta rada. Uz to, programi su jedinstveni zbog fokusa na međunarodno poslovanje i primjenu znanja u praksi. Projekti u malim grupama redoviti su dio studija na International School of Management u Njemačkoj.

Odabirom preddiplomskog ili diplomskog studija na International School of Management nećeš se ograničiti samo na studij u Njemačkoj, već ćeš moći ići na studentsku razmjenu na jedno od 190 partnerskih fakulteta.