LUT University poznato kao Lahti University of Technology je finsko sveučilište s kampusima u Lappeenranti i Lahtiju. Glavni fokus je na znanost, tehnologiju i poslovanje. Sveučilište LUT nudi širok raspon preddiplomskih, diplomskih i doktorskih programa, a najpoznatiji smjerovi su Engineering, Business Administration, Natural Sciences i Environmental Technology. Cilj ovog sveučilišta je biti održivo i inovativno te održavati već jake veze s partnerima širom svijeta.