Studiranje na engleskom jeziku u Danskoj svake je godine sve popularnije među hrvatskim maturantima i studentima. Danska je skandinavska zemlja koja nudi najveći broj besplatnih programa na engleskom jeziku. Studij u Danskoj osim što je besplatan, nudi inovativne, interdisciplinarne i praktične programe na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Kao savjetnici za studiranje u Danskoj u zadnjih osam godina pomogli smo u prijavama i procesu odlaska više od 600 polaznika.