University of Southern Denmark, Sønderborg nalazi se u Danskoj. Nudi niz preddiplomskih i diplomskih programa u raznim disciplinama uključujući Engineering, Business, Health Sciences te Social Sciences. Studijski programi održavaju se na engleskom jeziku. Studenti ovog sveučilišta dolaze iz cijelog svijeta, a sveučilište je također aktivno uključenu u lokalnu zajednicu kroz razna partnerstva, projekte te inicijative koje su usmjerene na društvene potrebe i izazove današnjice.