Munich Business School je privatna institucija. Nude preddiplomske, diplomske i doktorske programe. Istaknuti smjerovi su International Business, Finance & Accounting i Marketing & Sales.

Cilj Munich Business School je pružiti visoko kvalitetno poslovno obrazovanje koje kombinira teorijsko znanje sa praktičnim vještinama. Studentima se pružaju šanse za međunarodnom razmjenom te stjecanjem praktičnog iskustva kroz suradnju s vodećim svjetskim kompanijama.