Modul University Vienna privatno je sveučilište smješteno u Beču. Nudi preddiplomske, diplomske i doktorske programe koji su usmjereni na Hospitality Management, Sustainable Development i Public Governance. Studijski smjerovi se izvode na engleskom jeziku. Prednost ovog sveučilišta su zasigurno male grupe za rad, inovativne metode učenja te prilika za rad u multikulturalnom okruženju.