Njemačka glasi kao svjetski lider u Europi i svijetu. Globalno je prepoznata prema kvaliteti svojih proizvoda, diplomaciji i snažnoj ekonomiji. Ipak, ništa manje kvalitetno nije ni njemačko obrazovanje koje studente priprema za stvarni svijet poslovanja. Diplome njemačkih fakulteta ulaznica su za rad u globalnim kompanijama s visokim ugledom. U prilog tome govore i statistike o zapošljivosti njemačkih studenata nakon studija. Čak 91% njemačkih studenata po završetku fakulteta pronađe posao.