Italija je dugi niz godina na listi najpopularnijih studijskih destinacija. Razlozi tome su geografska blizina te kulturne sličnosti sa Hrvatskom. Ono što Italiju čini najprivlačnijom studentima upravo je omjer cijene, ugodne klime i kvalitete studijskih programa. Talijanska sveučilišta su među najstarijima na svijetu, tako da prestiž i duga tradicija obrazovnog sustava jamče kvalitetu studiranja.